TRADICIJOS
 
Darželyje "Gintarėlis" organizuojami tradiciniai ir netradiciniai renginiai. Vakaronės, koncertai, viktorinos susilaukia ne tik vaikų, bet ir tėvų, kt. šeimos narių dėmesio ir susidomėjimo. 
1. Susitikimas su buvusiais ugdytiniais "Kaip tau sekasi, pirmoke?"
2. Atsisveikinimas su eglute "Svečiuose Trys Karaliai".
3. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas "Aš prisimenu, kodėl esame laisvi…"
4. Lietuvos Valstybės atkūrimo diena ,,Aš Lietuvą visur girdžiu"
5. Užgavėnės "Kanapinio ir Lašininio išdaigos".
6. Kaziuko mugė "Šoksim ir dainuosim, pirksim ir parduosim."
7. Velykų šventė ,,Ką Margutis išriedės, tą Velykos pažadės"
8. Saugaus eismo viktorina "Būki gatvėj atidus-būsi visada saugus"
9. Tradicinė Sporto šventė įstaigos darželio vaikams "Augu sveikas".
10.  Muzikinė-literatūrinė šventė Mamyčių šventei "Mūsų širdelės plaka kartu"
11. Pramoginė popietė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai " Atskubėjo vasarėlė-dūzgia bitės, žydi gėlės".
12. Pramoginis rytmetys Mokslo ir žinių dienai ,,Žinių takelis veda į darželį".
13. Muzikinė viktorina, skirta Tarptautinei Muzikos dienai "Pasiklydusios natelės"
14. Muzikinė-literatūrinė kompozicija, skirta Tarptautinei Mokytojų dienai "Ačiū, kad Tave turiu…"
15. Rudens pramoga "Eidamas rudens taku-vitaminus sau renku".
16. Adventiniai vakarojimai "Kalėdų žvaigždelė parodys man kelią".
17. Šventiniai kalėdiniai rytmečiai ,,Sukasi Kalėdinė spalvų paletė".
 
Darželio vaikai dalyvavo įvairiuose mieste organizuojamuose konkursuose, šventėse, parodose:
1. Vaikų kūrybos raiškos festivalis "Vaidinimų kraitelė".
2. Orientacinio sporto varžybos.
3. Klaipėdos m. ikim.įstaigų vaikų pavasarinė paroda Klaipėdos m. vaikų ligoninėje "Kuriu pasaką".
4. "Gintarėlio" vaikų piešinių paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai "Yra tokia šalis- vardu LIETUVA".
5. Vaikų piešinių paroda Girulių bendruomenės namuose- bibliotekoje: "Sveikuolių laivas".
6. Ugdytinių piešinių paroda "Mano mylima šeima".
7. Vaikų – pedagogų kūrybinių darbų paroda (Reggio Emilia metodo taikymas) "Vasaros aitvarai".
8. Klaipėdos m. ikim.įstaigų pedagogų dailės pleneras prie jūros "Matau, jaučiu, kuriu".
9.  Klaipėdos m. ikim. įstaigų pedagogų edukacinis užsiėmimas "Meno terapija"
10. Vaikų-tėvų-pedagogų kūrybinių darbų paroda – demonstravimas (Reggio Emilia metodo taikymas) Rudeninės skrybėlės".
11. Vaikų kūrybinių darbų ant šviesos stalo atspindys fotografijose "Spalvų ir formų mozaika".
12. Klaipėdos m. ikim.įstaigų tradicinė kalėdinė paroda Klaipėdos m. vaikų ligoninėje "Pusnynuos nykštukai miega".
13. Lesyklėlių paroda " Dovana paukšteliams".
14. Vaikų kūrybinių darbų paroda "Mūsų sveikata- vaisių ir daržovių kraitėje".
15. Ikimokyklinių įstaigų piešinių konkursas "Sportas ir aš".
16. Klaipėdos m. ikim. įstaigų vaikų vasaros šventė.